Nasledujúca prezentácia vám rýchlou formou poskytne najdôležitejšie informácie s prehľadom diel najvýznamnejšieho renesančného dramatika W. Shakespeara podľa dramatických žánrov. Zároveň sa dozviete, ako vyzeralo alžbetínske divadlo v časoch, keď Shakespeare tvoril.

Hlavným cieľom prezentácie je priblížiť jednu z najslávnejších romantických tragédií Williama Shakespeara – Romeo a Júlia. Táto názorná a prehľadná prezentácia sa zameriava na kľúčové epizódy diela. Urýchlite svoju prípravu do školy a upevnite si vedomosti.

Ďalšia prezentácia: Hamlet: William Shakespeare (rozbor diela a tvorba)

Akcia 30+30

Pin It on Pinterest