REKLAMA

Ako napísať veľké Ä? Pokiaľ ide o široké ä, inak aj a s dvoma bodkami, môže nás potrápiť nielen pri výslovnosti, ale aj pri písaní na klávesnici.  Špeciálne v prípade, ak ho potrebujeme napísať veľkým písmenom, čo býva celkom zriedkavá záležitosť. Ide najmä o vytváranie nadpisov, kde sú všetky písmená veľké. Nakoľko sa týmto tretím písmenom slovenskej abecedy slová nezačínajú.

Pozri tiež: Píše sa ďaľší alebo ďalší? Neurob častú chybu!

REKLAMA

Ako napísať veľké Ä?

Ak nechcete veľké Ä zdĺhavo vyhľadávať v mape znakov, naučte sa túto klávesovú skratku.

  • Pre veľké Ä stlačte ľavý ALT a zároveň na numerickej klávesnici napíšte číslo 142 a ALT pustite.
  • Podobne možno docieliť aj malé ä. Stlačte ľavý ALT a na numerickej klávesnici napíšte číslo 132 a ALT pustite.

Na doma: Diktáty pre 2. ročník: Súhrnné opakovanie a precvičovanie pravopisných javov

Pin It on Pinterest