REKLAMA

Niekedy v bežnej komunikácii počujeme výrazy: trebalo by sa poponáhľať, trebalo by sa ostrihať, trebalo by to spraviť… 

Slovo trebalo je nespisovné. Možno ho nahradiť vhodnými výrazmi: je treba, je potrebné, ale aj malo by sa, musí sa….

Aj toto sa oplatí prečítať: Môžte alebo môžete?

Správne teda je: je potrebné sa poponáhľať, treba sa poponáhľať, musíme sa poponáhľať, mali by sme sa poponáhľať, treba to spraviť, je potrebné to spraviť, mal by si to spraviť, musíš to spraviť…

REKLAMA
...

Pin It on Pinterest