REKLAMA

Mám dotaz. Aj toto si môžeme občas prečítať alebo niekde začujeme. V súčasných jazykovedných príručkách je slovo dotaz uvedené ako nespisovné. Pochádza z češtiny. V slovenčine sú správne výrazy otázka dopyt.

REKLAMA

Pozri tiež: Kedy sa píše zveri a kedy zvery?

Správne: Chcem položiť otázku. Chcem sa spýtať. Kládli im nepríjemné otázky. Odpovedal na písomné dopyty.

Z českého dotázati se je súčasťou spisovnej slovenčiny slovo dotazníktlačivo s otázkami, formulár.

Pin It on Pinterest