REKLAMA

Neviete, či je správne slovo zveri alebo zvery? Závisí to od rodu podstatného mena. V slovenčine existuje slovo zver v ženskom aj v mužskom rode.

Hromadné podstatné meno zver v ženskom rode označuje voľne žijúce zvieratá, nemá tvar množného čísla a skloňuje sa podľa vzoru kosť. Je to mäkký vzor, ktorý má v genitíve, datíve a lokáli mäkké i: od zveri, dal zveri, o zveri.

Zveri – pomôcka

Keď v základnom tvare (nominatív kto? čo?) môžeme s podstatným menom použiť zámeno tá, píše sa mäkké i. Napr. kopýtka lesnej zveri (lesná zver), príbehy o divej zveri (divá zver).

REKLAMA

Pozri tiež: Absorbcia alebo absorpcia? Poznáš správnu odpoveď?

Podstatné meno mužského vzoru zver pomenúva väčšie dravé zviera alebo v prenesenom význame surového človeka. Ide o zvieracie podstatné meno, ktoré sa v jednotnom čísle skloňuje podľa vzoru chlap (zver, bez zvera, zverovi, vidím zvera, o zverovi, so zverom). V množnom čísle sa skloňuje podľa vzoru dub. Je to tvrdý vzor, ktorý má v nominatíve a akuzatíve plurálu tvrdé y: divé zvery, vidím divé zvery.

Zvery – pomôcka

Keď v základnom tvare môžeme s podstatným menom použiť zámeno ten, píšeme y. Napr. krvilačné divé zvery (ten zver).

Pin It on Pinterest