REKLAMA

Problematike merania návštevnosti aj správania sa návštevníkov na webe pomocou nástroja Google Analytics sa venujeme postupne. Dnes prišli rad na kampaňové parametre, ktoré vám pomôžu urobiť si lepší prehľad v tom, čo na webe funguje, teda je efektívne, a čo nie. Zistíte vďaka nim úspešnosť reklamných prvkov a tie menej úspešné dokážete pekne vyfiltrovať a nahradiť. Pokiaľ si teda chcete šetriť čas a zdroje, naučte sa zapracovať kampaňové parametre.

Prečo si nasadiť kampaňové parametre?

Pomocou kampaňových parametrov, resp. UTM značiek vie Google Analytics presne ukázať, odkiaľ návštevník prišiel. A nejde len o všeobecnú kategorizáciu, ako je delenie na organickú návštevnosť alebo návštevnosť zo sociálnych sietí.

Znamená to, že si do parametrov viete zaradiť a potom identifikovať napríklad konkrétnu skupinu na Facebooku, webovú stránku, Google Ads reklamu či affiliate odkaz, z ktorých prichádzajú návštevníci v rámci kampane (Len na okraj treba pripomenúť, že kampane môžu mať rôzne ciele. Môže ísť o kúpu produktu, ale aj vyplnenie dotazníka či stiahnutie e-booku.)

REKLAMA

UTM (Urchin Tacking Module) parametre možno definovať ako časti textu, ktoré sa pridávajú k URL adrese. Na základe nich si môžete vytvoriť prehľadný zoznam kampaní v Google Analytics. Tie si následne možno sledovať a vyhodnocovať v kolónke v ľavom menu, a to konkrétne v Akvizícii.

Kampaňové parametre, resp. UTM značky – ich forma a nasadenie

Kampaňové parametre sú 3 povinné a 2 nepovinné. Dobre si premyslite, aké skratky použijete, aby ste ich vedeli identifikovať aj po dlhšej dobe a mali v tom systém. Píšu sa bez diakritiky, medzier a veľkých písmen.

Povinné kampaňové parametre:

utm_source (zdroj návštevnosti, označujete napríklad názov domény alebo FB skupiny)

utm_medium (druh/typ zdroja návštevnosti, označujete kanály, napr. CPC platenú reklamu rozlíšte od neplatenej)

utm_campaign (názov kampane, označujete v rámci akej kampane bol odkaz publikovaný)

 

Nepovinné kampaňové parametre pre Google AdWords:

utm_content (upresnenie reklamného prvku)

utm_term (parameter pre kľúčové slová pri PPC reklame)

 

UTM značky si môžete do URL adresy doplniť ručne, ale použiť môžete šikovný nástroj, akým je https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Na záver si v tomto nástroji viete celý odkaz skrátiť a urobiť ho vizuálne príťažlivejším, napr. pri umiestňovaní na Facebooku.

Pin It on Pinterest