REKLAMA

Už v predošlej úvodnej časti venujúcej sa problematike merania návštevnosti sme sa ponorili do tajov online meracieho nástroja Google Analytics. Dnes sa opäť bližšie pozrieme na položky v ľavom menu. Správanie návštevníkov na webe je samostatnou kategóriou. Prečítajte si, čo by vám pri vyhodnocovaní návštevnosti určite nemalo uniknúť.

Správanie nájdete v menu dvakrát

V menu Google Analytics sa položka Správanie nachádza hneď dvakrát. Je dôležité ich rozlišovať. Jedna je umiestnená ako podkategória v rámci kategórie Publiká a druhá je samostatnou kategóriou nachádzajúcou sa nižšie. Ako zásadnejšia pre pochopenie návštevnosti sa javí najmä táto druhá spomínaná položka vychádzajúca z hlavného menu.

Čo si všímať v kategórii Správanie?

Najzaujímavejšie z hľadiska posúdenia a zdokonaľovania webu sú zistenia, z akých stránok najviac prichádzajú Používatelia, koľko trávia času na jednotlivých stránkach či z ktorých stránok najčastejšie odchádzajú.

REKLAMA

Keď si rozkliknete v tejto hlavnej kategórii Správanie možnosť s označením Obsah webu, nájdete v tabuľke celkový prehľad stránok, ktoré boli vo vami zvolenom čase pozreté aspoň jedenkrát. Môžete si tam vyfiltrovať napríklad najzobrazovanejšie stránky/články za posledný mesiac. Nájdete tu tiež v hornej časti označené mnohé metriky, ktoré vám prezradia dôležité údaje. Je to napríklad doba zotrvania na konkrétnej stránke alebo počet vstupov Používateľov webu prostredníctvom určitej stránky.

V podkategórii Obsah webu tiež nájdete položky Vstupné stránky a Výstupné stránky, ktoré presne dokumentujú, ktoré stránky sú „vstupnými bránami“ na váš web a majú tak veľkú silu. No a na druhej strane stránky, z ktorých návštevníci odchádzajú a opúšťajú web.

Určite neprehliadnite v tejto sekcii i položku Vyhľadávanie na webe. Tam nájdete výrazy vyhľadávané už priamo z vášho webu. Na základe týchto informácií môžete vyvodiť záver, aké články Používatelia od vášho webu očakávajú. Načerpáte tu nezriedka i skvelú inšpiráciu na spracovanie nových tém, ktoré vašich čitateľov zaujímajú.  

Pin It on Pinterest