REKLAMA

Ak má niečo pozitívny účinok, prináša úžitok, dobro, môžeme použiť výraz blahodarný.

Onedlho pocítila blahodarný účinok lieku. Toto prostredie malo blahodarný vplyv na jeho vývoj.

REKLAMA

Pozri tiež: Pomazánka či nátierka? Ktoré z týchto slov je spisovné?

V bežnej praxi sa občas stretávame aj s tvarom blahodárny s dĺžňom na predposlednej slabike. Tento tvar je nespisovný. Zložené prídavné meno blahodarný vzniklo zo slov blahodarovať. V slove darovať je krátka samohláska a. Táto sa zachováva aj v prídavnom mene blahodarný.

Pin It on Pinterest