Môžete doporučiť alebo odporučiť svojim priateľom dobrú knihu, film či reštauráciu? Ako je to správne?
REKLAMA
REKLAMA

Spisovný výraz je odporučiť. Znamená poradiť, navrhnúť.

Napr. Odporučili im, aby návrh prepracovali. Odporučil mu zmeniť spôsob stravovania.

Ďalší poznatok na osvojenie: Píše sa pleseň alebo plieseň? A aký je rozdiel medzi slovami plesňový a plesnivý?

Spisovná slovná zásoba síce obsahuje slová doporučený, doporučene, no používajú sa vo význame podávaný aj prijímaný na potvrdenie.

Napr. doporučený list, doporučená zásielka, poslať list doporučene.

Sloveso doporučiť je teda nespisovné, pochádza z českého jazyka. 

Pin It on Pinterest