REKLAMA

K českému národu máme my, Slováci, najbližšie. Sú to bratia Česi či Češi? Aj keď sa objavuje pri používaní jazyka tvar Češi, ten je správny len v českom jazyku. V slovenčine je spisovný výraz Česi.

REKLAMA

Neprehliadni: Je spisovne razítko alebo pečiatka? 

V nominatíve množného čísla teda dochádza k spoluhláskovej zmene ch na sČech – Česi. Podobne ako v prípadoch: beloch – belosi (nie beloši), černoch – černosi (nie černoši).

Pin It on Pinterest