REKLAMA

Jeho správanie mi vadí. Jeho správanie mi prekáža. Ako je to so slovesami vadiť a prekážať? Ktoré z nich je správne?

Pôvod slovesa vadiť podľa Stručného etymologického slovníka nie je celkom jasný. Môže byť totožný so slovesom vadiť sa. Kodifikačná príručka Pravidlá slovenského pravopisu sloveso vadiť už neobsahuje. Nachádza v nej sloveso vadiť sa s významom hádať sa.

REKLAMA

Oplatí sa vedieť: Ako sa píše hashtag na klávesnici? Toto je najľahší spôsob

Spisovný výraz je prekážať, čiže zavadzať, brániť, byť na ťarchu. Správne teda je: Jeho správanie mi prekáža. Neprekážaj nám pri práci!

Pin It on Pinterest