REKLAMA

Úvodnej, teda domovskej stránke, anglicky Homepage (HP), na svojom webe treba zaiste venovať náležitú pozornosť pri jej „výstavbe“. Veď je to to prvé, čo človek uvidí, keď si zadá vašu webovú adresu. Nájdu sa síce aj odborníci, ktorí tvrdia, že sa úvodná stránka a hlavne jej význam preceňuje a že dôležitejšie sú iné sekcie webu, my však stále vychádzame z tvrdenia – Homepage je vizitkou celého webu. Musí to byť však zároveň aj stránka prehľadná a návštevník má hneď identifikovať, o aký web ide.

Na upútanie záujmu má úvodná stránka len pár sekúnd a ide teda o to, či návštevník zotrvá alebo web okamžite opúšťa. A to je kľúčové. Hoci by teda návštevnosť, v jednoduchosti povedané, smerovala vo väčšej miere len z „googlenia“ a návštevníci sa tak reálne na hlavnú stránku ani nemusia prekliknúť, stále je to hlavné východisko vášho webu.

Čo musí byť zrejmé na prvý pohľad?

Už pri prvom kontakte a v prvých sekundách prezerania domovskej stránky návštevníkmi musí byť zrejmé, kde sa nachádzajú. Nikto dnes nemá čas ani chuť dlhšie skúmať, kde sa to vlastne ocitol. Je to blog o móde, výživové poradenstvo alebo web zameraný na predaj špecifických produktov? To, na čo je web orientovaný, môžete zreteľne komunikovať nielen jasnými informáciami, ale aj obrázkami/fotkami z danej oblasti.

REKLAMA

Následne je však nutné návštevníkovi poskytnúť argument, prečo na stránke pobudnúť, prípadne si aj kúpiť produkt alebo službu. Je dôležité dať návštevníkovi najavo, s akým problémom mu web dokáže pomôcť. Jednoducho povedané, aký význam má pre neho zotrvať na webe ešte nejaký čas.

Homepage má zvyšovať použiteľnosť webu

Úvodná stránka webu by mala byť v prvom rade účelná a nie zahltená dlhými textami. Ideálne je, ak slúži ako akýsi rozcestník a návštevník sa teda ľahko zorientuje a bude ďalej smerovať k tomu, čo ho najviac zaujíma. Kľúčové sekcie webu teda nebude musieť komplikovane dešifrovať, ale HP ho na ne jednoducho zavedie. Tak sa potom návštevník dostane hlbšie do štruktúry webu, v ktorej by mala panovať taktiež prehľadnosť.

Na čo pri úvodnej stránke nezabúdať?

Okrem vyššie spomínanej prehľadnosti (zrejmých kategórií a pod.) by sa mal návštevník dostať hneď z HP aj na kontaktné údaje a taktiež aj na sekciu „O nás“, v rámci ktorej môžete o trošku viac rozvinúť hlavnú myšlienku webu, ba dokonca pridať aj jeho stručný príbeh/históriu.

Vhodné je na HP umiestniť výrazné grafické prvky s odkazmi na jednotlivé kategórie. Pri tom treba pamätať na to, že HP je záchytný bod, od ktorého sa očakáva presmerovanie návštevníkov presne tam, kam potrebujú ísť. A to je vlastne aj hlavná funkcia úvodnej stránky webu. Samozrejme, že úvodná stránka by mala aj reprezentovať a „vyzerať k svetu“. V súčasnosti sa však odporúčajú strohejšie a minimalistickejšie dizajny, ktoré pôsobia oveľa dôveryhodnejšie.

Nezabúdajte na to, že HP by mala byť najčastejšie aktualizovanou stránkou webu. Umiestňujú sa na ňu aktuálne novinky, upozorňuje sa na najzaujímavejšie veci na webe, podávajú sa tu informácie o zmenách, aktualizujú sa „karusely“ a pod.

Pin It on Pinterest