Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená: Určovanie vzorov

Pomnožné podstatné mená množným číslom pomenúvajú jeden predmet: nohavice, husle, Vianoce, okuliare. Ide o predmet väčšinou zložený z častí, ktoré tvoria celok (pľúca, nožnice). Pomenúvajú predmety existujúce v páre. Jednotné číslo im chýba. Tvar množného čísla tak...
Prístavok – definícia a príklady

Prístavok – definícia a príklady

Prístavok (apozícia) je druh voľne pripojeného substantívneho prívlastku, teda prívlastku vyjadreného podstatným menom, ktorý vysvetľuje, upresňuje, dopĺňa nadradené podstatné meno. Obsah 2 3 FirstHeadingPrístavok vo vetePrístavok a čiarkaAké prístavky poznáme?...

Pin It on Pinterest