Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Ako sa rozdeľujú vety podľa zloženia

Vety podľa zloženia sa rozdeľujú na jednoduchú vetu a súvetie. Jednoduchá veta má jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ. Jednoduchá veta a) Holá veta má len prisudzovací sklad.  Prišla zima. Otec súhlasil. Stmieva sa.  b) Rozvitá veta má aspoň jeden...
Slabikotvorné spoluhlásky

Slabikotvorné spoluhlásky

Pre slovenskú slabiku je charakteristická prítomnosť samohlásky alebo dvojhlásky. Napr.: knie-ža, lam-pa, cvi-čiť, pí-sa-nie. Nositeľom slabičnosti  sú teda samohlásky. Kedy sú spoluhlásky slabikotvorné? Oplatí sa prečítať: Do radu alebo do rady: Neviete, čo je...

Pin It on Pinterest